OM OSS    
 

Birgitta Segerdahl
Sonja Torstensson

 

Birgitta Segerdahl

 

 


.Lång erfarenhet av projektledning i Sverige och Baltikum. Har arbetat med landsbygdsutveckling, kvinnors företagande och social ekonomi.

Projektledare i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt ”Mikro kredit för kvinnor på landsbygden i Estland, Lettland och Litauen”, 1998-2004, som resulterade i ett större Interreg III B där Polen, Kaliningrad och Vitryssland var med. Projektet slutade 2007 och bidrog till att resurscentra bildades i dessa länder med Sverige som förebild

Som projektledare på Coompanions ledde hon utbildningsprojekt ”Bestäm själv tillsammans” för anställda inom vård och omsorg och utbildningsprojektet ”Nya Vägar i livet” riktat till långtidssjukskrivna.

Var med att initiera att regeringen avsatte pengar för Regionala Resurscentra för Kvinnor 1994.