PROJEKT  
 

Här kan Du ladda ner mer information om "kvinnors kulturarv"
Broschyr pdf

 

”Kvinnors kulturarv” ska pågå under hela 2010 och bli ett begrepp för landsbygdsturism i regionen. Ett aktivt nätverk med kvinnor bildas, i första hand, i Aneby, Jönköpings och Tranås kommuner, med intresse av företagande med tema "kvinnors kulturarv". Det kan vara mattraditioner, hantverk, kulturvandringar, knyta ihop dåtid med nutid eller skapa kulturhistoria byggt på den egna bygdens eller gårdens kvinnohistoria. Genom att synliggöra sitt kulturarv kan företagarna få fler "produkter" att erbjuda turister och andra intresserade.

Kvinnors Kulturarvs Hemsida

Slutrapport för Kvinnors kulturarvsprojekt
Slutrapport Engelska
Slutrapport Svenska

Se mer om våra projekt under "AKTUELLT"