LÄNKAR  
 

 

 

Coompanion, Kooperativ utveckling i Jönköpings län
Regionförbundet, Regionförbundet i jönköpingslän
Länsstyrelsen, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Nätet, Regionalt resurscenter för kvinnor
FEM-projektet. Interreg projkt för att utveckla kvinnors företagande
Kvinnliga företagare i Jönköping, Förening för kvnnliga företagare
Lingonleden.se
Turistdelegationen, Statlig myndighet för strategier, statistik och samordning
inom svensk turism.

Turistrådet, den svenska turismens hemsida.
NRC Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för Kvinnor.
Tillvaxtverket Verket för näringslivsutveckling
ALMI Företagspartner.
Statens kulturråd, central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet.

 

 

FAKTA
Särskilda insatser för kvinnor prioriteras i det regionala utvecklingsarbetet, där kvinnors initiativ och kompetens ska tas tillvara och utvecklas. Ca 150 Resurscentra för kvinnor finns spridda över hela Sverige.
Origin Resurscentrum är en ideell förening som bildades 2007 och har basfinansiering från Tillväxtverket.  Driver projekt och skapar nätverk för kvinnor, bl a Lingonleden i Jönköpings, Aneby och Tranås kommuner.