HEM PROJEKT   KONTAKT LÄNKAR

 

Gränna Stad
c
SOCKNAR


Gränna

Visingsö

Ölmstad

Skärstad

Huskvarna

Järsnäs

Vireda

Lemnhult

 

Lemnhult Socken
Helga

 

 Helga - en torparhustru

Helga började arbeta som piga 1895 och gifte sig en tid senare med en torpare. Hon blev därmed torparhustru och delade vid den här tiden sitt öde med många andra kvinnor. Under stora umbäranden klarade hon av att fostra åtta barn. Till barnen skulle det finnas mat och kläder. Det hörde också till kvinnans lott att sköta hem och djur, samt att tillvarata naturens resurser, liksom att utan bekvämligheter försörja hemmet med ved och vatten. På kvällarna satt hon och spann ull till garn, som sedan gjordes till kläder till barnen. Liksom andra torparhustrur fick hon göra dagsverke två dagar i veckan hos storbonden. Mormor Helga blev 57 år gammal.

Inger Palmqvist har gjort en dokumentation av sin mormor.

Kontaktperson: Inger Palmquist
Tel. 0390 - 210 33


     
   


 
   

 

 
WINNET - Origin Resurs